Sollentunaborna i första rummet

I Vi i Sollentunas vecka 51 skriver Ludvig Aspling, kommunfullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna, om vår kraftiga kritik mot Skip-stop och de försämringar som det har inneburit för oss Sollentunabor. Hans insändare är fylld med felaktiga påståenden, faktafel och en omskrivning av sanningen.

I och med att Citybanan skulle byggas var löftet att kapaciteten genom Citytunneln skulle bli 24 pendeltåg i timmen, vilket vore en ökning med 8 pendeltåg i timmen. Om denna ökning hade skett hade skip-stop inte inneburit några förändringar för Sollentunabor då vi hade haft precis lika många ordinarie tågavgångar som innan.

I november 2016 hade trafiknämnden i Stockholms läns landsting ett sammanträde, där de skulle fatta beslut om planeringsramverket för pendeltågstrafiken. Vi socialdemokrater la i nämnden ett yrkande som var att ”trafikförändringar av större vikt för berörda kommuner ska beslutas av nämnden”. Anledningen till att det yrkandet lades var för att säkerställa att kvaliteten för dagens resenärer i de kommuner som berörs, allra mest oss i Sollentuna, bibehålls. Detta yrkande röstade alliansen och Ludvig Asplings parti Sverigedemokraterna ner. Efter det nämndsammanträdet återkom aldrig tjänstemännen och alliansen till trafiknämnden för att beskriva nedskärningarna i tågavgångarna, vi socialdemokrater fick reda på det genom tidningarna.

Vi socialdemokrater har alltid och kommer alltid vara för en så bra kollektivtrafik som möjligt. Vårt krav i nämnden, och i landstinget, var enkelt: De tåg som då åkte från de tre stationerna skulle inte påverkas av systemet.

Jag är en stolt landstingsledamot i ett län där vi har potentialen att bli det bästa kollektivtrafikslänet i världen, men där ett alliansstyre tillsammans med Sverigedemokraterna kontinuerligt väljer att ständigt sänka kvaliteten och samtidigt höja priserna.

Enligt mig är det inte bara anmärkningsvärt att Ludvig Aspling i sin insändare menar att jag försöker föra väljarna bakom ljuset, det är oförskämt, särskilt i och med att Aspling själv framför kritik men väljer att gömma sig bakom en utredning medan verkligheten redan visar på de negativa konsekvenserna för Sollentunaborna. Utan Sverigedemokraterna hade vi socialdemokrater haft möjligheten att styra landstinget i en riktning där Stockholms kollektivtrafik prioriteras och förbättras.

Jag tycker det är rimligt att ställa Alliansen och Sverigedemokraterna till svars för införandet av ett system där vissa stationer tjänar några få minuter på att vi står ute i kylan och fryser medan halvtomma tåg susar förbi våra stationer. Frågan är inte varför jag kritiserar Skip-stop så som det ser ut idag, frågan är varför Ludvig Aspling och hans sverigedemokrater vägrar göra det.