Sollentunahem+Hiss+rullstodsbunden=omöjlig ekvation

Det kom ett brev till mig häromdagen:

Jag skriver angående bristande ansvarstagande från Sollentuna hem. Jag har en fysisk funktionsnedsättning och är rullstolsbunden vilket innebär att jag är beroende av att hissen i min byggnad fungerar.
Det senaste halvåret har hissen i mitt trapphus gått sönder och varit obrukbar nästan varannan dag, vilket har gått ut över min situation då jag omöjligtvis kan ta mig nedför trapporna. Sollentuna hem har uppgett att de inte hittat felet eller satt in några åtgärder mer än att laga hissen för stunden, vilket har resulterat i att hissen återigen går sönder. Jag har påpekat detta vid flera tillfällen och upplever att Sollentuna hem inte tagit situationen på allvar.
Natten 9 maj till 10 maj kom jag hem och skulle åka upp med hissen. Hissen var då ur funktion och jag blev sittandes nere i entrén under en längre stund. Jag ringde till jouren som kontaktade en hisstekniker. Teknikern vägrade att komma och hänvisade till att hans uppgift enbart var att rycka ut om någon satt fast i hissen. Jag blev då hänvisad att ringa till 112, varav brandkåren sedan fick komma och hjälpa mig uppför trappan för att överhuvudtaget kunna komma till min lägenhet.
Dagen efter fungerade inte hissen igen och jag kontaktade återigen Sollentuna hem. Jag blev vidarekopplad till två olika personer och lämnade ett meddelande på vardera telefonsvararen. En kvinna från Sollentuna hem kontaktade mig sedan och uppgav att hon återkopplar om hur de arbetar vidare med problemet. Ingen har därefter ringt eller kontaktat mig.
Då jag är beroende av hissen för att kunna ta mig till och från min lägenhet är det av allra största vikt att den fungerar. Det kan inte anses skäligt att jag ska behöva ringa brandkåren för att kunna komma upp till min lägenhet på grund av att Sollentuna hem inte har tagit problemen med hissen på allvar! Jag är mycket missnöjd med hur Sollentuna hem har skött mina anmälningar. Min möjlighet att komma ut i samhället och leva som alla andra begränsas på grund av Sollentuna hems brist på ansvarstagande!

rullstolshiss

Ska det vara på detta viset? Har vi skapat så fyrkantiga oflexibla regler så att en funktionsnedsatt person inte kan få hjälp att komma in i sin lägenhet när den inte fungerar men fått hjälp om han suttit fast i densamma. Detta är omänskligt. Regeln som tekniken hänvisar till må finnas. Men att brandkåren ska få rycka ut för att hjälpa till är ju helt otroligt.

http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/10600. Efter att läst denna artikel blir man ju förbannad.

  • Handlar det om pengar måste det ju vara försumbart.
  • Är det som det står i brevet från Albert att hissen till och från är sönder är det ju helt oacpebtabelt från SH sida när det gäller underhåll av hissen.
  • Behöver det ändras på regler ska detta göras omedelbart. Vilket jag har för avsikt att göra dels via den ägardialog som kommunens arbetsutskott ska ha med Sollentunahem den 11/6 men också via vår representant i Sollentunahem som ska få lyfta frågan i styrelsen snarast.
Publicerad i Okategoriserade