(S)ollentunas prioriteringar dom första 100 dagarna efter valsegern!

I samband med Socialdemokraterna i Sollentunas valupptakt i Malmparken presenterades i dag de politiska prioriteringarna inför den kommande mandatperioden. Det är fem punkter om jobb, skola, vård och bostadsbyggande som vi vid ett maktskifte i Sollentuna leda till beslut under de första 100 dagarna efter maktskiftet.

S fotbollslag

 

Valet den 14 september handlar om vilket Sollentuna vi vill ha i framtiden. Ska Moderaterna, som styrt Sollentuna i 35 år, få fortsätta styra eller är det dags att ge några andra förtroendet? Vi Socialdemokrater är redo att, i samarbete med andra partier, ta över ansvaret för Sollentuna.

Nu presenterar vi våra prioriteringar inför nästa mandatperiod så att de är tydliga för så väl Sollentunaborna som de partier som vi kan komma att samarbeta med i majoritet efter valet. Om vi får Sollentunabornas förtroende att leda kommer så kommer vi redan under de första 100 dagarna efter maktskiftet ha fattat beslut om de fem prioriterade punkterna.

De fem prioriterade punkterna som beslut ska fattas om under de första 100 dagarna efter ett maktskifte i Sollentuna:

  1. Förverkligat beslutet om att införa rätten för kommunanställda att jobba heltid
  2. Tagit beslut om en organisation för att erbjuda 1000 sommarjobb för unga 2015 i kommunens organisation och Sollentunas företag
  3. Rekryterat en byggsamordnare som får i uppdrag att säkerställa att 2 500 bostäder är klara eller påbörjade fram till 2018, varav minst 1000 ska vara hyresrätter
  4. Inlett arbetet med att skapa förutsättningarna för att alla Sollentunabor över 85 år kan flytta till ett äldreboende om de så önskar
  5. Fastställt en plan för att förbättra lärarnas arbetsvillkor i skolan

 

Se även: www.socialdemokraterna.se/sollentuna