Sportfältet; Långbänk eller Handlingskraft?


Vi Socialdemokrater förespråkar att detaljplaneläggningen av Sportfältsområdet inom Väsjöplaneringen ska samordnas och snabbas på. I dag är Sportfältsområdet delat i tre olika detaljplaner där beslut ska ske vid olika tillfällen under en tre års period. Vid kommunfullmäktige den 15 juni svarade kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn (M) att majoriteten valt att prioritera planläggningen av själva idrottsområdet inte de områden som kopplar ihop Sportfältet med Edsberg och Väsjön. Nu när höstmörkret faller utanför våra fönster har fortfarande majoriteten inte kunnat bestämma sig för hur man ska göra. Man har inte redovisat svaren från Edsbergsborna från dialogmötena i våras. Därför ställer vi nu en enkel fråga i kommande fullmäktige till Tomas Aderfors (M): Håller den tidigare tidsplanen om att det ska fattas ett inriktningsbeslut för den fortsatta planeringen av Edsbergs sportfält under hösten 2011?

Vi har under våren arrangerat möten och samtalat med många Edsbergsbor om planläggningen. De vill ha besked om hur det blir. Efter alla de samtal som vi har haft har vi dragit slutsatsen att vi måste samordna planläggningen av hela Sportfältsområde, d v s delar av Södra Väsjön – idrottsområdet och området norr om Ribbings väg. Det behövs en samordning utifrån frågor som trafik, parkeringsplatser, kollektivtrafikutbyggnad, GC-vägar, blå-gröna stråk, idrott, slalombackens framtid samt naturligtvis för bostadsbyggande. Då håller det inte att anta en del av planen 2014 och de övriga delarna flera år senare.

Vi kommer att fortsätta dialogen med Edsbergsborna. Vi vill ha en öppen process med dialog, information, utredningar, samtal, förankring, avstämningar, samråd- och där det till slut leder fram ett bra beslut. Intressant i sammanhanget är att notera att (SP) utfall i senaste Mitt I där man beskyller oss för både det ena och andra. Trots det utmanar man oss (tidigare har man utmanat även (MP) )
På en debatt om Väsjön. Gärna för oss men en intressant fråga uppkommer. Varför utmanar man inte dom som äger frågan och makten nämligen Alliansen i allmänhet och (M) i synnerhet?

Sportfältsområdet är en enhet och borde därför planeras i ett sammanhang. Den processen bör börja redan under hösten 2011 som en naturlig fortsättning på vårens dialog kring Sportfältet.
Vi kommer att jobba för det för Edsbergarna och våra barns bästa i framtiden.

Publicerad i Okategoriserade