SSU o jag på Rudbecksskolan

Härom veckan var vi på Rudbecksskolan och snackade med eleverna där. Vi passade också på att dela ut en enkät med lite frågor vi ville ha svar på. Man kan enkelt dela in våra träff  i tre områden:

  1. Eleverna vill att deras skollokaler ska bli bättre underhållna.  65% tyckte det var viktigt och 29% att det var ganska viktigt. Även om vi har Arena Sateliten tycks det inte räcka 77% vill att det öppnas fler träffpunkter. Kollektivtrafiken är inte bara något som är viktigt för arbetspendlare utan kanske i ännu högre grad rör ungdomarna som oftast inte har något annat val. 90% tyckte det var viktigt eller ganska viktigt att bussar ges tätare turer på kvällar och helger.Att ungdomarna har stark tilltro till oss politiker att hjälpa till att ordna sommarjobb verkar ganska klart dagens hösta siffra noterades under rubriken Viktigt hela 67%. Ja till sist ska väl alla ungdomar flytta hemifrån och det är inte alltid så lätt. Men 85% av ungdomarna på Rudbeck sätter sin tilltro till oss politiker att vi ska kunna fixa detta.
  2. Vad kan bli bättre i Sollentuna? var en fråga vi ställde mer öppet till ungdomarna. Svaren lät inte vänta på sig.
  • Att bussen ska gå tätare som sagt eftersom att alla är ute sent tex på helger
  • Flera sommarjobb ska erbjudas
  • Kanske gratis kollektivtrafik
  • Busstiderna synkroniseras bättre med tågen
  • Fler skateparker
  • Engagera ungdomarna skolan

    3.   Till sist kom en flicka fram till mig och frågade vad skulle du göra om ni fick 100 Miljarder?
           Ja du fler och billigare bostäder, bättre kollektivtrafik och en satsning på utbildning  och miljö från
           förskola till universitet vore väl inte så dumt. Att skapa fler jobb genom en mer aktiv näringspolitik
           skulle väl inte sitta fel och en möjlighet att alla som vill ska få göra värnplikten vore väl en tänkbar
          fortsättning. Men så har vi ju alla som studerar, går på A-kassa, är långstidssjukskrivna och behöver
          försörjningsstöd deä skulle det nog behövas några miljarder för att förbättra deras ersättningsnivåer.

Så var den dagen slut och intrycken lika många som rätterna på julbordet.

Nu är det bara att ta tag i en sak i taget så är man väl klar lagom till valrörelsen 2014…..

    

Publicerad i Okategoriserade