STOPP!! Inga utredningar om försäljning av simhall och skolor !!

Socialdemokraterna yrkade på senaste kommunstyrelsen (25/4),avslag på förslaget att utreda försäljning av simhallen och skolor i kommunen . Skälen är enkla då vi anser att det är en typ av fastigheter som inhyser verksamhet som är av allmänt intresse och därför bör vara i kommunal regi.

Sollentuna simhall

Bland annat för att kommunen ska ha möjlighet att råda över att tider i simhallen fördelas på ett sätt så att både skolor, som har ett ansvar för barns simkunnighet, och föreningar garanteras tider för sin verksamhet samtidigt som allmänheten inte berövas tillgång till simhallen.

Runbacka

Men vi yrkade också avslag på förslaget att utreda försäljning av skolor i kommunen. Att kommunen äger skolfastigheter är en garant för att dessa fastigheter inhyser den verksamhet de är menade för. Dessutom har kommunen på så sätt möjlighet att styra vilken utövare som sköter skoldrift i de fastigheter kommunen äger.