Stoppa nedläggningarna av kommunala skolor

Vi har en nationell politisk överenskommelse om friskolorna – men frågan är hur den politiska majoriteten egentligen ser på de kommunala skolorna? Anlednngen till min fråga är att här i Sollentuna har Maria Stockhaus (M) under sin tid som ordförande lagt ned sex kommunala skolor/skollokaler och två andra ej valbara skollokaler. I Norrviken har det lett till att det inte finns någon kommunal skola kvar och i Rotebro endast en kommunal skola. Friskolor har etablerat sig i de kommunala skolornas lokaler i Norrviken, Stallet, Rotsunda tillfälligt samt snart även i Trollholmens skollokaler.

 I en kommun som växer kan ju inte antalet skolor bli färre, det säjer sig självt, men den fråga som inte debatteras alls är det faktum att antalet kommunala skolor är så få i vissa områden att det inte längre finns någon att välja på. Vi ser inget egenvärde i det eller i att lägga ned fler av de kommunala skolorna i en tillväxtkommun. Därför föreslår vi ett nedläggningsstopp för kommunala skolor och en planering för fler, t ex i de områden som nu bebyggs med bostäder som t ex Väsjön.

Publicerad i Okategoriserade