STÖR GÄRNA – DET ÄR DU SOM BETALAR MIN LÖN


Dagen efter, återkoppling från ett cafebord.

* Verdandi kan det vara något för Sollentuna sossar att knyta an till igen. Ja varför inte ser framemot ett möte med ansvariga.

* Gösta undrade varför vi inte har medborgarförslag, det gör jag med. Vi har lagt förslag om det i fullmäktige men majoriteten är tväremot, belastar tjänstemännen med massa onödigt beredningsarbete. Andra partier i korridoren tycker att förslagen ska antas av något parti och drivas vidare. Vem har sagt att det motverkar varandra. Vi behöver fler vägar för Sollentunaborna att påverka politiken inte färre!!

* Ingergärd en äldre kvinna med en dement man talade länge och engerat om den allt sämre kvaliten inom äldreomsorgen i allmänhet och korttidsnboendet på Nytorp i synnerhet. Jag kan inte annat än hålla med henne. Vi har påtalat kvalitetsbristerna en längre tid och i den budget som tas i juni kommer detta att bli extra synligt.

* Till sist dök en av brandstyrkorna från Sollentuna stationen upp och hade synpunkter på MQ4 projektet. Ett projekt där vi velat skapa möjligheter för kvinnor att bli brandmän. Missnöjet som jag ser det ligger i dels en gammal mandominerad struktur där viljan till förändring är tuff och där mistron till kvinnors förmåga till i detta fall att klara den fysiska kraven är stark. Men också en fundering på vad den traditionella utbildningen är värd i förhållande till detta projekt. Detta finns all anledning för oss i direktionen att ta på allvar. Jag ska läsa deras material som jag fick noga för här gäller lyssna och kommunicera om detta ska ge gott resultat och inte mer konflikt.

Publicerad i Okategoriserade