Stora brister i Sollentunas skolors IT-system


Den personliga integriteten kan inte garanteras
Vid kommunstyrelsens sammanträde i veckan
presenterades en redovisning från barn- och
ungdomsnämnden av hur integritet och säkerhet
för personal, elever och invånare beaktas i
nämndens satsning på IT i skolan.

Redovisningen visar att det finns så stora brister
i säkerheten att den personliga integriteten kan
hotas. Sollentunas skolor använder ”Google
apps” molnverktyg.

Ökad användning av IT ställer ökade krav på
informationssäkerhet och integritet i användning av IT.
Detta gäller många olika områden: användares
tillgänglighet, autentisering och åtkomst,
samtyckeshantering, uppföljning, överföring mm. Inom
skolans värld finns till exempel integritetsbrister vid
rapportering av elevers frånvaro, då sekretessbelagda
uppgifter om orsak registrerats. För skolhälsovården
gäller Patientdatalagen som ställer helt nya krav för
tillgänglighet och hantering av patientuppgifter som
registreras i skolhälsovården.

Det finns flera tänkbara lösningar på de rådande
bristerna inom informationssäkerheten. Ett kan vara ett
säkrare e-postsystem eller ett helt annat system som
används för kommunikation som innehåller
personuppgifter – t ex kommunikation om åtgärdsplaner
mellan personalkategorier i en skola. Det kan också
övervägas att man inte alls ska sända sådant i e-post till
föräldrar.

Publicerad i Okategoriserade