Stora underskott ger Mindre busstrafik och Mer bilar

Efter snart 10 år av låg resandeutveckling och ökade kostnader är SL:s ekonomi kraftigt pressad och ligger back på 500 miljoner kronor. När bussnedskärningar på 100 miljoner presenterades i september 2015 lade Socialdemokraterna ett alternativt sparpaket på 100 miljoner. Landstinget behöver öka biljettintäkterna genom ökat resande och minska kostnader genom effektivare busstrafik som ger fler resor per skattekrona, prioritera lönsamma kollektivtrafikinvesteringar som ger hög andel ökade intäkter samt spara på konsultkostnader och andra delar som inte påverkar resenärerna

  • Vi vill Återinföra bussarna.
  • Vi vill Införa enhetstaxa och slopa krångliga zoner.

E4an

Att skära ned på kollektivtrafiken är ett hårt slag mot resenärerna och Stockholmsregionens tillväxt. Vi Socialdemokrater vill istället ta ansvar för att vi blir allt fler som bor och jobbar här. Därför vill vi återinföra bussarna och satsa på att bygga ut kollektivtrafiken. Detta kommer jag att arbeta för både som oppositionsråd i Sollentuna och som ledamot i Landstingsfullmäktige.

Vill du engagera dig och samtidigt göra det tydligt att de finns många som inte accepterar detta, gå in på www.räddabussen.nu och gör din röst hörd.

Publicerad i Okategoriserade