Stramt budgetförslag, med få åtgärder för att öka kvaliteten i välfärden

På fredagen genomförde den moderatledda majoriteten en presentation av sin budget för 2014. Majoritetens budgetförslag är stramt och innehöll få nyheter. Det handlade mest om volymuppräkningar och verkställande av tidigare beslut.

Majoritetens budget är stram och de satsningar de gör klarar inte att möta de brister som finns i kommunens verksamheter. Vi har de senaste åren sett hur kvaliteten inom flera av kommunens kärnverksamheter försämrats t ex inom äldreomsorg och socialtjänst. Den här budgeten försöker möjligen att täta några av de värsta sprickorna, men det är inte mycket mer. Budgeten saknar också i stort insatser för att bekämpa den ökande arbetslösheten i kommunen.

När man nu ser majoritetens förslag till budget och hör deras beskrivning över det ansträngda ekonomiska läget så kan man undra om det var så ekonomiskt ansvarstagande att sänka skatten inför i år. Vi såg redan då att ekonomin de kommande åren skulle bli ungefär så här.

Vi ska nu noga gå igenom majoritetens förslag och de ekonomiska förutsättningarna. Vi kommer att återkomma med vårt budgetalternativ till kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj.

Publicerad i Okategoriserade