Svar på tal om E:an och miljön

Med anledning av Ove Gustafssons och Nils Perssons insändare i förra numret av Vi i Sollentuna kunde jag inte låta bli att skriva ner följande reflektioner och delge dom via min blogg.

Det kan tyckas märkligt att köra max 80 km/h på flerfilig motorväg som E4:an genom Sollentuna. Något om bakgrunden till förändringen:E4an

Trafikverket ansvarar för E4:an och trafiken där. Vi socialdemokrater i Sollentuna har länge krävt att Trafikverket ska se till att gällande gränsvärden för partiklar och buller som orsakas av trafiken på E4 inte får överskridas. Det handlar om att värna Sollentunabornas livskvalitet och hälsa. Därför välkomnar vi nu den hastighetssänkning som Trafikverket gjort.

 

Vid höga hastigheter ökar mängden farliga partiklar, buller men ocksåtrafikens påverkan på vårt klimat. Partiklarna kommer från fordonens däck, halkbekämpningen under vinterhalvåret, ochfordonens avgaser.  Hatighetssänkningen på E4:an är därför en mycket effektiv åtgärd för bättre luft, mindre buller och därmed förbättrad hälsa och livskvalitet i Sollentuna. Mätning sker kontinuerligt och vi förväntar oss en utvärdering. Nackdelen är att det tar något längre tid att köra den nu aktuella sträckan på E4 under vinterhalvåret. Överväger fördelarna nackdelen? Vi anser att fördelarna för miljö och hälsa är så stora att det går att acceptera några få minuters längre restid. Med en lägre hastighet kan trafiken också på den tätt trafikerade E4:an flyta lite jämnare.

 

Vi utgår ifrån att trafikregler ska följas. Alla som följer hastighetsbegränsningarna i Sollentuna bidrar till bättre miljö och hälsa. Det är en av de enklaste miljöinsatser som både privatbilister och yrkeschaufförer kan göra. På köpet får man dessutom lägre kostnader för bränsle samtidigt som olycksrisken minskas.

 

Socialdemokraterna i Sollentuna kommer att fortsätta arbeta för bättre miljö och hälsa i kommunen. Trafiken är kanske den största utmaningen där hastighetssänkningen på E4:an är ett första steg. Mer resurser till kollektivtrafiken och förbättrade cykelvägar är något vi kommer att driva de kommande fyra åren i Sollentunapolitiken