Sverige ska nå full sysselsättning

I söndags var jag där trots tidvis hällregn och kylslagen temrpatur. Måhända var du också där, kanske såg inslag i någon av nyhetssändningarna men för er alla andra eller om du vill fördjupa dig. Kommer här en kortversion av vad Stefan sa med hans egna ord. Men om du föredrar livesändning bjuder jag på det med via denna länk:http://www.youtube.com/watch?v=sjGRWFQEEvw
Men som sagt även det skrivna ordet ska ha sin plats:En värld utan gränser har blivit den bästa grogrunden för välstånd. Men vi måste hela tiden arbeta med att stärka Sveriges konkurrenskraft. Inga jobb eller sektorer går säkra. Vi har nyligen fått flera smärtsamma besked om forsknings- och utvecklingsjobb i storstadsregioner som lämnar Sverige.

Vi har idag en regering som inte förstår det internationella, moderna företagandets villkor, som velat stänga ner ambassader i viktiga tillväxtländer, dragit ned på utbildningar och varit helt ointresserad av näringspolitik. Dessutom har man tagit bort högskolebehörigheten för yrkesprogrammen och är nu stånd att skära bort fler högskoleplatser. Man talar om sänkta löner och sämre arbetsvillkor.

Så agerar en regering som inte tror på människors förmåga.

Vi socialdemokrater har ofta varit bra på att betona vikten av trygghet för att våga ta språnget. Det gäller ju också för företagaren. Det är lättare att ta steget, att våga, att anställa om man vet att någon är med och delar risken. Det gäller inte minst risken för att den anställda blir sjuk.

Därför presenterade vi idag ett förslag om att slopa den andra sjuklöneveckan för företag. Den sjuklöneperiod som företagen betalar halveras – från dagens två veckor till en vecka. Det här är en viktig del i en politik för fler jobb.
Vi vilar inte, vi vacklar inte, vi väntar inte – Sverige ska nå full sysselsättning!
En kommentar på “Sverige ska nå full sysselsättning
  1. Ante Johansson skriver:

    Vad menas med full sysselsättning? Är det noll procents arbetslöshet? Eller är det fyra procents arbetslöshet?