Sverige står inför stora framtidsutmaningar

Den rödgröna samarbetsregerings mål är att Sverige genom fler sysselsatta och fler arbetade timmar ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Alla som kan arbeta ska också arbeta. Vår jobbagenda för att nå målet innehåller investeringar i bostäder och infrastruktur, fler och växande företag, och satsningar på matchning och kompetens.

Det finns fler lediga jobb än någonsin samtidigt som nästan 400 000 är arbetslösa. Därför skapar vi många fler tillfällen för utbildning och matchning så att människor kan ta jobb som finns och som växer fram när vi vänder utvecklingen. I Sollentuna kommun kan det motsvara upp till 2,3 miljoner kronor för fler platser inom komvux och yrkesvux.

Sverige är en kunskapsnation men resultaten i skolan sjunker. För att vända utvecklingen investerar vi för att fler ska vilja bli och stanna kvar som lärare. Därför görs en miljardsatsning på höjda lärarlöner. För en kommun av Sollentunas storlek motsvarar det ett tillskott på omkring 14 miljoner kronor redan 2016. Samtidigt satsar vi på mindre klasser så att varje elev får mer tid med sin lärare.

För att öka människors frihet och trygghet stärker vi välfärden. Utöver professionsmiljarden skjuter regeringen till en miljard kronor till landstingen under 2016. Det motsvarar upp till 226 miljoner kronor i tillskott till sjukvården i Stockholms län. Dessutom slopar vi avgifterna för mammografi, preventivmedel för unga och besök i öppenvården för alla över 85 år.

Regeringen tar ansvar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Nästa år investerar vi sammanlagt över tre miljarder kronor i klimat, miljö och energi. Det handlar bland annat om lokala investeringar som ger jobb och minskar klimatpåverkan.

Genom budgeten skapar vi hopp och framtidstro i Sverige. Vi möter våra gemensamma framtidsutmaningar och investerar för fler jobb, bättre skola, snabbare klimatomställning och stärkt välfärd. Nu vänder vi utvecklingen!