Ta social hänsyn vid upphandlingar – Ny (S) motion

När LO-distriktet i Stockholm nyligen presenterade sin ranking över hur länets kommuner hanterar upphandlingar placerade sig Sollentuna i botten av rankningen. Det som framförallt drar ner Sollentunas placering är att kommunen inte ställer några sociala krav i upphandlingar. För att förbättra Sollentunas position har nu (S) lämnat in en motion.

Nya EU-direktiv ger nya möjligheter att ta hänsyn till miljö och sociala aspekter när skattemedel hanteras. Slutsatsen av detta är att vi kan ställa såväl miljömässiga som sociala krav på leverantörerna. De nya EU-reglerna innehåller även en explicit hänvisning till kollektivavtal. Det innebär att vanliga svenska kollektivavtal kan användas.
Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem. Det finns många lovvärda initiativ för att minska ungdomsarbetslösheten, ett sådant är det kommunalägda Örebrobostäder, som vid upphandling av byggbolag för att rusta upp miljonprogrammet ställde krav på att byggbolagen fixar fram praktikplatser till boende i området. Det vill vi göra i Sollentuna också.

sommarjobb 1

De förslag som vi lägger i motionen är:

 

1) svenska kollektivavtal ska tillämpas av Sollentuna kommuns utförare
2) samtliga utförare som Sollentuna kommun anlitar ska svara för alla kostnader för t.ex. löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga eller lagstadgade löneomkostnader.
3) Sollentuna ställer krav på att alla underleverantörer ska ha kollektivavtalsenliga löner
4) Sollentuna kommun sätter upp ett mål om att år 2020 ska 50 procent av alla upphandlade produkter vara märkta med trepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar
5) det skrivs in i bolagens ägardirektiv att de bör gynna de företag som erbjuder praktikplatser för sollentunaborna vid upphandling av ex vis byggnationer etc