Tack för era förslag och tankar kring hur vi kan göra Sollentuna bättre

Under det senaste året har vi Socialdemokrater varit ute och samtalat om framtidens Sollentuna. På olika sätt har vi nått en väldigt stor andel av er Sollentunabor via dörrknackning, hushållsutdelningar, öppna möten, torgaktiviteter m.m. Vi frågat om vad som är bra i Sollentuna och vad som kan bli bättre både i stort och i respektive kommundel.

Vi har fått in en rik flora av synpunkter från många Sollentuna. De tankar vi får del av i våra samtal är ett viktigt inslag när vi utformar vår politik. Vi har fått bekräftat att de flesta Sollentunabor trivs väldigt bra här i vår kommun. Det man särskilt uppskattar i Sollentuna är närheten till natur och grönområden, men också de stora affärscentrumen och närheten till Stockholm.

Det finns också en baksida med närheten till Stockholm i form av buller och andra miljöstörningar. De goda kommunikationerna har också en baksida med överfulla, försenade och inställda pendeltåg som ökar vardagsstressen. Några andra återkommande synpunkter där Sollentunaborna vill ha en förändring är kring är t ex att barngrupperna i förskolan i dag är för stora, att många upplever områdena kring pendeltågsstationerna som skräpiga, att det råder en brist på bostäder som passar t ex unga och att många känner en oro över vad som händer när de behöver äldreomsorg.
Vi vill tacka alla er som tagit er tid att svara på våra frågor. Vi kommer att ta med oss era synpunkter in i vårt fortsatta arbete i kommunpolitiken. Under hösten kommer vi att fortsätta att vara ute och samtala med så många Sollentunabor vi bara kan. Du är naturligtvis alltid välkommen att höra av dig till någon av oss om du har förslag och tankar kring vad som kan göra Sollentuna till en kommun där vi gemensamt tar ansvar och skapar möjligheter. Där vi skapar nya jobb, bra skolor, barn- och äldreomsorg – för alla oavsett vem man är.
Mellan den 1-30/9 forsätter vi våra samtal på gator och torg. Men om du innan dess eller vid något annat tillfälle har tankar och ideer kontakta gärna mig freddie.lundqvist@sollentuna.se
Publicerad i Okategoriserade