Tänker ni göra något åt trafiksituationen vid Sollentunavallen?

Dags att ställa fler frågor till den moderatledda majoriteten. En plats i Sollentuna där trafiksituationen ofta är stökig är vid Sollentunavallen på Strandvägen inte långt från Edsvikens strand.  Det är många som är på väg till ”vallen” som väljer att parkera eller släppa av idrottande barn vid längs Strandvägen. Det parkeras också längs vägkanten och på trottoaren på ett sätt som gör att man inte kan gå på trottoaren utan tvingas ut på vägen för att ta sig fram.

Det är helt enkelt inte trafiksäkert vid ”Vallen”. Nu på vintern med snö och is och allt som det för med sig så känns området ännu farligare. Vi kan konstatera att parkeringsplatserna inte heller räcker till och känslan är att snart händer det en allvarlig olycka i området.
De två frågor som ställts är följande.

-Planerar kommunen att vidta åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Strandvägen vid Sollentunavallen?

– Kan det komma till fler parkeringsplatser och/eller säkrare avsläppsplats?

Publicerad i Okategoriserade