Torgmöte i Tureberg,Synpunkter och frågetecken !

I måndags var vi utanför Cafe Park bjöd på korv och underhållning och passade samtidigt på att prata med ett stort antal Turebergsbor. På tapeten fanns naturligtvis funderingar runt mässområdet och om det ska byggas mer runt Rättscentrum. .

Nu till svaren vi fick in under några kylslagna och hektiska timmar i Tureberg. Extra kul var att det kom in så många svar, ett sextiotal personer tog sig tid att tycka till.

Kul och inspirerande. Så här tyckte dom i olika frågor:
Hitta åtgärder för att minska bullerstörningarna främst från järnväg tyckete 90% var viktigt eller ganska viktigt. Här har vi lagt en motion i fullmäktige om en inventering av bullervallar o plank i Sollentuna. Var det inte finns och var det befintliga behöver åtgärdas.

Att förbättra tryggheten bla genom att gångstråk,parker mm hålls snygga och välstädade tyckte hela 93% var Viktigt eller ganska viktigt. Här skulle man ju kunna koppla på vårat tänkt kring sommarjobb i egenregi. Rensa och städa ett utmärkt sommarjobb tycker jag.
Föreningslivet behöver bla fler lokaler till deras verksamhet, det tycker 87% är Viktigt. Kan förstå det speciellt mot bakgrunden av dom tre föreningar som kastades ur sina lokaler för en tid sedan.
Fler bostäder i Tureberg bla i mässområdet och med blandade upplåtelseformer tyckte 80% var viktigt. ville 70% ha mer av. Här finns ju förtätningstankar inte minst genom att bygga  vid mässområdet och bakom Rättscentrum. Dialogmöte hölls för ett år sedan nu planläggs det som bäst. Kanske vi får veta mer efter sommar o sol.på centrum och att bygga ett högre hus ovanpå parkeringen.

Till sist några synpunkter från dom fria svarens fält:

  • Busstrafiken behöver byggas ut o gå i tid.
  • Fritidsgårdar så att ungdomarna har någonstans att gå.
  • Fler hyresrätter
  • Att sanden sopas bort på Sköldvägen
  • Låt Lidl överta mässområdet som motvikt till dyra ICA

Publicerad i Okategoriserade