Trafiklandstingsrådet Wennerholms spårvägsplaner är dyrare än Taxi!

SL har skickat ut en remissversion av sin ”Stomnätsstrategi etapp 1 – centrala delen av Stockholmsregionen” för synpunkter och yttranden. Dessvärre har det framhastade dokumentet så allvarliga brister att det inte utan en mängd betydande ändringar kan läggas till grund för några hållbara och långsiktiga inriktningsbeslut. Den allvarligaste bristen är den nästan totala avsaknaden av ekonomiska aspekter, såväl samhällsekonomiska som landstingsekonomiska. Investerings- och driftskostnader redovisas inte heller som ett kriterium för val av trafikslag. Men detta var väl inte heller meningen eftersom trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm redan verkar ha bestämt sig för att använda SL:s samtliga investeringsresurser till en massiv spårvägsutbyggnad innanför tullarna i Stockholm, i stället för att försöka lösa trafikinfarkterna för befolkningen i Stockholms län.

I planen beräknas nämligen investeringarna i de 6 föreslagna spårvägslinjerna i regionens centrala delar uppgå till ca 40 miljarder kronor. Det är gigantiska belopp och med nuvarande budgetutrymme för SL motsvarar detta alla koncernens investeringar under mer än ett årtionde. Och tro mig, då blir det definitivt vare sig tunnelbana eller pendeltåg till Täby. Då får vi fortsätta att tränga ihop oss på vår väg till och från jobbet.

Ändå skulle resandet med SL endast öka med en procent om spårvägsplanen realiseras. SL skulle alltså lika gärna kunna bjuda dessa nya resenärer på en taxiresa till jobbet varje dag i 40 år för samma pengar. Men av ordning inser givetvis att Wennerholms planer är helt uppåt väggarna.

Dessa sex spårvagnslinjer är alltså ingenting annat än en gökunge som kommer att äta upp alla andra kollektivtrafikprojekt i stockholmsregionen, vilket i första hand kommer att drabba Stockholms förorter och kranskommuner. Finns det verkligen ingen klok och insiktsfull moderat som kan få trafiklandstingsrådet att ta sitt förnuft till fånga?

SL har skickat ut en remissversion av sin ”Stomnätsstrategi etapp 1 – centrala delen av Stockholmsregionen” för synpunkter och yttranden. Dessvärre har det framhastade dokumentet så allvarliga brister att det inte utan en mängd betydande ändringar kan läggas till grund för några hållbara och långsiktiga inriktningsbeslut. Den allvarligaste bristen är den nästan totala avsaknaden av ekonomiska aspekter, såväl samhällsekonomiska som landstingsekonomiska. Investerings- och driftskostnader redovisas inte heller som ett kriterium för val av trafikslag. Men detta var väl inte heller meningen eftersom trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm redan verkar ha bestämt sig för att använda SL:s samtliga investeringsresurser till en massiv spårvägsutbyggnad innanför tullarna i Stockholm, i stället för att försöka lösa trafikinfarkterna för befolkningen i Stockholms län.

I planen beräknas nämligen investeringarna i de 6 föreslagna spårvägslinjerna i regionens centrala delar uppgå till ca 40 miljarder kronor. Det är gigantiska belopp och med nuvarande budgetutrymme för SL motsvarar detta alla koncernens investeringar under mer än ett årtionde. Och tro mig, då blir det definitivt vare sig spårväg eller pendeltåg till Sollentuna. Då får vi fortsätta att tränga ihop oss på vår väg till och från jobbet.

Ändå skulle resandet med SL endast öka med en procent om spårvägsplanen realiseras. SL skulle alltså lika gärna kunna bjuda dessa nya resenärer på en taxiresa till jobbet varje dag i 40 år för samma pengar. Men av ordning inser givetvis att Wennerholms planer är helt uppåt väggarna.

Dessa sex spårvagnslinjer är alltså ingenting annat än en gökunge som kommer att äta upp alla andra kollektivtrafikprojekt i stockholmsregionen, vilket i första hand kommer att drabba Stockholms förorter och kranskommuner. Finns det verkligen ingen klok och insiktsfull moderat som kan få trafiklandstingsrådet att ta sitt förnuft till fånga?

Publicerad i Okategoriserade
2 comments on “Trafiklandstingsrådet Wennerholms spårvägsplaner är dyrare än Taxi!
  1. Kjell Ericson skriver:

    Politik handlar om att tjata och upprepa sig, men jag tror upprepningen i det här inlägget var ett misstag (hela inlägget kom dubbelt).

  2. Dessutom står det Täby i det ena och Sollentuna i det andra… 😉