Trygghetsmätningen visar att Sollentuna är en trygg kommun att bo i

I veckan presenterades den trygghetsmätning som Sollentuna Kommun anlitat stiftelsen Tryggare Sverige för att göra under våren. Rapporten visar att Sollentuna är en trygg kommun att bo i. Undersökningen tar upp 33 variabler, de variabler som är tydligast anges som skäl till otrygghet är trafiken och polisens bristande närvaro. Undersökningen anger Edsberg som den tryggaste kommundelen att bo i och Rotebro som den otryggaste.

Det är naturligtvis glädjande att Sollentuna är en trygg kommun, men det finns helt klart saker att förbättra. Trafiken är ett problem, här får vi jobba vidare med att minska bullerstörningarna, men också skapa tryggare gång och cykelvägar. Vi hade förslag kring det i vår budget som den moderatledda majoriteten röstade ner. Nedskräpningen är ett annat problem som uppmärksammas i mätningen och som vi lagt förslag kring tidigare.Det är oroande att så många Sollentunabor inte känner att polisen är närvarande. Jag kommer att ta med mig den frågan till polisnämnden

Publicerad i Okategoriserade