Tydliga besked från Helenelundsborna!

  • JA till obebyggd Näckanskog  
  • NEJ till namnändring av Helenelunds station

Igårkväll höll Socialdemokraterna ett dialogmöte i Helenelund. I fokus på mötet stod några aktuella frågor i Helenelundsområdet. De frågor som var mest diskuterade var lokaliseringen av den nya Eriksbergsskolan och förslaget att ändra namn på Helenelundsstation till Helenelund-Kista. Mötet var också en återkoppling av den dialog som kommunen genomförde under hösten 2011. Vi vill tacka de Helenelundsbor som kom på mötet eller som hört av sig till oss på annat sätt. Ert engagemang och era tankar är värdefulla för oss.

Några av de tydliga slutsatser som vi tar med oss från kvällen i Helenelund var:
  • Spara Näckanskogen som grönområde
  • Bygg den nya Eriksbergsskolan på nuvarande tomt. Detta kräver insatser i form av bullerskyddande bebyggelse, trädplantering och annat förbättrar miljön vid skolan
  • Byt inte namn på Helenelunds station
  •  Öppna upp en sydlig entré till Helenelundsstation
  • Se över trafiklösningarna kring stationsområdet.
  •  Förbättra servicen i Helenelunds centrum med en viss förtätning av bostäder
  • Vidta åtgärder för att minska påverkan från motorväg och järnväg.

Vi tar med oss de här slutsatserna och andra tankar som kom fram i det fortsatta arbetet. Vi kommer att fortsätta att återkoppla och föra dialog kring utvecklingen av Helenelund och andra delar av Sollentuna.

Publicerad i Okategoriserade