Vad har kommunen gjort kring grön-IT – (S) frågar majoriteten

Socialdemokraterna motionerade under 2012 om Grön IT. I motionen föreslog vi att kommunstyrelsen ges i uppdrag att kartlägga potentialen att införa en strategi för Grön IT i Sollentuna.
Vad är då ”Grön IT”, egentligen? För det första handlar det om att själva hårdvaran i form av datorer etc ska ha en bra energi- och miljöprestanda. För det andra handlar det om att införa en kultur bland alla anställda att införa en kultur bland de anställda att hushålla med elförbrukningen. Kommunfullmäktiges moderatledda allians beslutade den 20 mars 2013 anse motionen besvarad med motiveringen att: ”Strategi för energieffektivisering inom olika områden finns och ruttoptimering används.”
Interpellationen kommer att debatteras på kommunfullmäktige 7 maj. Gå gärna in på http://www.sollentuna.se/Politik/Politik–demokrati/Kommunfullmaktige/Webbvideo-fran-KF/ och följ debatten direkt eller i eftersändning.

Grön IT

Mot bakgrund av ovanstående frågar socialdemokraterna Joakim Jonsson och Anna Vikström miljöutskottets ordförande följande:

  • Vad har kommunen gjort under det senaste året för att öka användningen av Grön IT?
  • Hur har strategin för energieffektivisering tillämpats inom detta område?
  • Hur har användandet av ruttoptimering utvecklats under året?
  • Vad gör kommunen i praktiken inom detta område?
  • Vilka planer finns för att ytterligare arbeta med Grön IT?
Publicerad i Okategoriserade