Vad vilja Socialdemokratin med Rotsunda och vad vill DU?

Den här dagen riktar jag mitt skrivande och kanske också ditt intresse mot Rotsunda Torg och dom som bor och passerar detta torg dagligen. Följ med fundera  och engagera dig.

blogg Rotsunda 1

Torgmöte Rotsunda Torg 2013

Naturligtvis vill vi ha kontakt med dig så hör gärna av dig om det är något du undrar över eller vill kommentera.

Kontaktuppgifter hittar du nedan.

blogg Rotsunda 2 AVSLUTNINGSVIS

blogg Rotsunda 3