Våldsutsatta kvinnor och barn

Ikväll hade 7 av Sollentunas partier hörsammat Sollentuna kvinnojours inbjudan till debatt o utfrågning runt våldsutsatta kvinnors situation.

kvinnojouren debatt 4 JPGTvå teman skulle avhandlas och först ut var Bostadssituationen för dessa kvinnor när dom ska lämna jourens akutboende. Men inte minst här i Sollentuna är situationen katastrofal. (M),(FP) och (KD) saknar helt koppling mellan orsak o verkan. Man har ombildat över 1500 lgh sedan starten och endast klarat av att bygga igen 700. Man är beredd att sätta grupper mot varandra genom att skapa en speciell kö för dessa kvinnor. Man föreslår kommunarrest för mannen utan att ha funderat på hur detta ska fungera i verkligheten.

Vårt recept är enkelt:

  • Bygg fler hyresrätter! Vi lovar att under nästa mandatperiod kommer vi att bygga minst 1000 hyresrätter samtidigt som omvandlingen kraftigt bromsas in.
  • Vi kommer att inisiera ett samarbete mellan kommuner inom KSL och SKL för att få fram en bättre hantering av bostäder för dessa kvinnor.
  • Vi måste också se till att kvinnor vars män dragit på dom stora skulder och betalningsanmärkningar får dessa avskrivnina eller en bostad inom allmännyttan.
  • Sist men inte minst en bostadssamordnare som kan vara bryggan mellan jouren och Sollentunahem och socialkontoret. En väg in för kvinnojouren är det som gäller

kvinnojouren debatt 2Den andra frågan handlade om förskola/skolplatser för barnen på jourerna. Vi har skolplikt men också en självklar uppfattning om att dessa barn behöver barnomsorg. Men det är upprörande att majoriteten slår ifrån sig och hävdar att man inte känner till behovet som både (M) o (FP) gjorde, upprörande. Men vårt recept här är lika enkelt som genialt.

  • Det måste till  en samordnare som kan vara bryggan mellan jouren, barn och ungdomskontoret och socialkontoret. En väg in för kvinnojouren är det som gäller.
  • Det måste finnas förskole- o skolplatser stand by så där personal har kunskap om vad som måste göras och där barn och kvinnor kan känna sig trygga.
  • Vi kommer att inisiera ett samarbete mellan kommuner inom KSL och SKL för att få fram en bättre hantering av ekonomin och platser på förskola och skola  för dessa kvinnor och deras barn.
  • Vi avsatte 1 Mkr för detta i vår budget för 2015 och är beredd att göra det igen.