Välfärdens proffs ska få vara proffs

Den svenska välfärden är en viktig del av det som gör Sverige unikt. Men något håller på att hända. Nya larmrapporter kommer varje vecka. I mina samtal med Sollentunabor märker jag att fler och fler börjar tveka om välfärden håller vad den lovar dig och dina barn.

Det största hotet mot välfärden är arbetslösheten. När arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent på tiksnivå blir det färre som kan bidra till välfärden. Även här i Sollentuna ligger arbetslösheten på en högre nivå än vi varit vana med. Den Moderatiedda regeringen har i varje läge prioriterat skattesänkningar och privatiseringar framför att investera i jobb och skola, och arbetslösheten ar nu högre än när de tillträdde.

Välfärden behöver mer resurser — men också ett nytt regelverk. Med en Socialdemokratisk regering kommer ett omfattande reformarbete göras för att skapa ordning och reda i välfärden. Vinstintresse ska aldrig tillåtas vara styrande. Men resurser och regelverk är inte nog. Det krävs också en ny styrning. Många yrkesgrupper i välfärden, inte minst här i Sollentuna, slår i dag larm om att deras arbete har kidnappats av ekonomiska ersättningsmodeller, administration och detaljreglering.

När människor som arbetar i välfärden går från att vara självständiga professionella till att vara detaljstyrda utförare riskerar vi en avprofessionalisering. Yrkena förlorar sin status, kompetensen kommer inte till nytta och yrkesetiken bakbinds. Den utvecklingen måste stoppas.
Vi behöver etablera en ny syn på välfärdsprofessionerna. Deras stora kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska vara vägledande för att höja kvaliteten i välfärden. Det är centralt för att höja resultaten i skolan, förbättra vården och för att fler ska ha ett jobb att gå till. Värdet för alla medborgare är tydligt: det ger en högre kvalitet samtidigt som det ger en effektivare användning av skattemedlen. Välfärdens proffs ska få vara proffs.