Vallöftet som sjönk och försvann!

För en tid sedan kom en rapport om förutsättningarna att bygga en ny varmvattenbassäng som ersättning för den nedlagda på Sollentuna sjukhus. Utredningen ger vid handen att den moderatledda landstingsminoriteten i dagsläget inte ser behovet av en varmvattenbassäng till skillnad från socialdemokraterna i landstinget. Till dess vi får ett nytt styre i landstinget är det nu upp till kommunen att driva frågan på egen hand. Inte minst utifrån de vallöften från Moderaterna och Liberalerna rörande varmvattenbassäng och den inriktning som fanns i majoritetens politiska plattform är det upprörande att frågan hanteras utan större allvar.

Sollentuna simhall

Att anta att en driftsentreprenör efter en upphandling skulle driva frågan om varmvattensbassäng är naivt inte minst utifrån den korta avtalstid och i förhållande till den höga investeringskostnaden som finns i upphandlingen. Därför tycker vi att kommunen ska fortsätta att utreda var en lämplig plats för en varmvattensbassäng i kommunen skulle kunna vara och även utreda olika former av medfinansiering. Vi socialdemokrater har redan bestämt oss för att hitta en plats och lösa finansieringen.