VALUPPTAKT OCH SOPPÅSAR AV PAPPER

Sollentunas Socialdemokrater (S) har haft valupptakt idag. Det är en härlig känsla att veta att vi nu går ut i den lokala valörelsen med övertygande argument och finslipade metoder. Vi är övertygade om att vår politik ska vinna gehör. Nu längtar vi efter att få komma ut på gator och torg och möta Sollentunaborna. Vi har med oss fakta om hur vi vill och hur vi kan styra Sollentuna.

I vår valupptakt i Tunbergsskolan trimmades de sista agumenten in både i frågor av rikspolitisk och kommunal karaktär:

Fastighetsskatt

Pensionärsskatt

Väsjöområdets utbyggnad

Minskade stödet till föreningslivet

Vid sidan om började vi diskutera en fråga som så gott som alla människor i Sollentuna diskuterar idag – soppåsarna.

I våras begåvades kommuninnevånarna med papperspåsar istället för de praktiska majspåsarna för komposterbart köksavfall. Papperspåsar för matavfall, såsiga rester, blöta potatisskal – vad ska man kalla det? Fullkomlig idioti?

Påsarna släpper igenom väta alldeles för fort. Gegg och klegg smetar ner kompostbehållaren.

I de flesta fall ramlar innehållet i påsen genom botten långt innan man bär ut den till komposten och det spelar ingen roll om man tar dubbla påsar, den håller inte ändå.

”Det finns för och nackadelar med papperspåsen”, hävdar ansvariga på Sollentuna Energi (SEAB)

Jag är inte intresserad av ”för och nackdelar” jag är intresserad av att få en påse som håller tätt och som inte går sönder för lite väta.

”Påsen kan inte sättas i en för tät behållare – den måste luftas”, säger man på SEAB.

Kära SEAB detta är en tankeblassus. Det skulle kräva antingen att man byter påsar mer eller mindre varje dag ELLER att man sköljer av och separerar avfallet från all vätska. Hur många har lust och tid att göra detta. Inte är det väl meningen att man ska behöva hushållsnära tjänster eller en butler för att kunna sortera sopor på ett bra sätt.

En trist effekt jag märkt är att allt fler slutar att sortera och kastar allt i de stora gröna sopkärlen. Trist om detta tilltag skulle bli allmänt. Sollentuna har varit en pionjärerkommun på källsortering. Ge oss fungerande påsar som ger både biogas och drägliga hushållsskåp hemma.

Publicerad i Okategoriserade