Vår plan för Sollentunas skolor!

 

Idag presenterade jag tillsammans med Ibrahim Baylan, skolpolitisk talesperson för (S), vår framtidsplan för Sollentunas skolor. Planen innehåller satsningar både på från nationell nivå likväl som lokal. Tillsammans vet vi att detta kommer att göra att vi får fler lärare till skolan, bättre arbetsvillkor, mindre klasser och bättre skollokaler.

Baylan o rektorn 2

Investera 37,8 miljoner kronor i en satsning för att göra läraryrket i Sollentuna mer attraktivt – bland annat genom högre löner, mer tid med eleverna, mindre administration, fler karriärsmöjligheter och ökad kompetensutveckling. (Finansieras nationellt samt med en särskild satsning från Sollentuna med 7 miljoner)

Påbörja snarast rekryteringen av minst 30 nya lärare i en satsning på att minska Sollentunas skolklasser – vi vill ge eleverna i de tidiga åldrarna mer tid med sin lärare, det går före nya skattesänkningar

Fler specialpedagoger för tidiga insatser – pedagogisk forskning pekar på att snabba insatser för barn som riskerar att hamna efter är en nyckel i att nå höga kunskapsmål. Vi anställer minst sju nya specialpedagoger.

Rusta Sollentunas skolor – våra elever förtjänar fräscha, moderna skollokaler. Vi investerar 5 miljoner för bättre lärandemiljö för våra barn.