Vår skuggbudget för jobb, utbildning och kvalitet

 Idag presenterar jag Socialdemokraterna i Sollentunas förslag till budget för Sollentuna Kommun 2014. Förslaget läggs på kommunstyrelsens möte den 29 maj klockan 16.00 I budgetförslaget föreslår socialdemokraterna oförändrad skatt. Under dom närmaste dagarna kommer jag att lite mer i detalj låta er ta del av en budget som prioriterar jobb, utbildning, kvalite och barns möjligheter i Sollentuna.

Vi lägger en budget som har tydligt fokus på jobben. Vårt jobbpaket innebär en kraftfull satsning på sju miljoner kr utöver majoritetens förslag. Huvuddelen av det handlar om att få Sollentunabor som står utanför arbetsmarknaden in i arbete, genom att erbjuda anställningar i kommunen och utbildning. En del av jobbpaket är riktat mot ungdomar. Vi lägger bl a medel för sommarjobb i kommunens verksamheter. Vi inför också rätten för alla kommunanställda att jobba heltid.

Jobbpaketet är ett av de två långsiktiga omställningsprocesser i vår budget. Processer som strävar efter att minska kommunens kostnader för bl a försörjningsstöd. Den andra processen handlar om bostäder för utsatta grupper. I dag lägger Socialnämnden ner stora summor varje år för att hysa in Sollentunabor på vandrarhem och hotell. Vi föreslår att kommunen skapar ett alternativ till detta i kommunen där de som tillfälligt behöver en bostad kan bo
Vi lägger också ett brett paket för barns livsvillkor. Vi föreslår bl a inrättande av en barnmöjlighetsfond, ökad satsning på elevhälsovården i skolan, fler platser i kulturskolan, ökat stöd till föreningslivet och stöd till föreningar som bedriver ”kollo”-verksamhet på sommarlovet.
Jag ser fram emot kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 12 juni. Då kommer två tydliga alternativ att ställas mot varandra.

Publicerad i Okategoriserade