VÅRA LÖFTEN SKAPAR FRIHET

Jag själv tillsammans med Peter Godlund (MP) och Barkat Hussain (V) vid gårdagens valkonferens på 12 trappor i Turebergshuset.

Bekämpa diskriminering och segregation!

Minska klyftan mellan rika och fattiga i Sollentuna!

Gör Sollentuna tryggare och rättvisare!

Bygg bostäder och hyr ut till rimliga priser!

Det här är några punkter som vi går till val på i Sollentuna. Ärliga och raka löften. Skarpa krav. Så här minskar vi klyftorna i Sollentuna och arbetar mot jämställdhet och solidaritet.

Igår – torsdag – hade vi konferens på 12 trappor i Turebergshuset. Vid bordet satt sollentunas samlade opposition – lokalpolitikens rödgröna alternativ. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

För att alla ska förstå allvaret i våra löften och våra krav, när det gäller ojämlikhet, diskriminering och segregation, har vi enats om ett tiopunktersprogram och lämnat in detta som en motion till sollentunas högsta beslutande organ ”Kommunfullmäktige”. Där kommer våra löften och våra krav att ligga kvar i tid och evighet – vi backar aldrig från våra löften.

”Klyftorna mellan människor ökar i Sollentuna. Den utvecklingen vill vi vända. Sollentuna måste bli tryggare och rättvisare.” säger Barkat Hussain (V).

”De rödgröna har en politik för generell välfärd, jämställdhet och minskade klyftor till nytta för oss alla. Kommunen har ett antal medel som vi vill använda till att minska klyftorna i Sollentuna”, menar han.

Segregation och diskriminering måste och ska bekämpas. Segregation är ett allvarligt samhällsproblem. Koncentrationen av arbetslöshet, ohälsa och låg utbildningsnivå i ett område skapar hopplöshet och bristande framtidstro inom området och misstänksamhet utanför. Vi vill intensifiera arbetet arbete mot främlingsfientlighet!

”Den borgerliga politiken har gjort det svårare att leva som låginkomsttagare.” säger Peter Godlund (MP) och ger ett exempel:

”För att kunna bo i Sollentuna är det förstås grundläggande att det finns bostäder till ett rimligt pris. Hyresrätter är ofta det enda alternativet för låginkomsttagare. Under den gångna mandatperioden har den borgerliga majoriteten gått in för att minska antalet hyresrätter. Tyvärr har de varit framgångsrika. Det innebär att det nu finns cirka 900 färre hyresrätter än när mandatperioden började. För att förvärra problemet har dessutom hyresnivån under senare år ökat markant.”

Det här är de Rödgrönas förslag för minskade klyftor i Sollentuna. Tio raka löften och krav:

1. Avbryt och utvärdera konsekvenserna av ombildningarna av Sollentunahems hyresrätter

2. Kommunen ska, i samarbete med AB Sollentunahem, ta fram ett handlingsprogram för att få fram nya bostäder som kan efterfrågas av ungdomar.

3. I syfte att uppnå bra balans mellan olika upplåtelseformer för bostäder ska kommunen aktivt påbörja ett arbete för att bostäder med kooperativ hyresrätt etableras i Sollentuna.

4. Kommunen ska anslå tillräckliga medel till barn i behov av särskilt stöd

5. Kommunen ska ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd.

6. Öka kommunens stöd till föreningslivet

7. Öka kommunens insatser för att bekämpa och förebygga hemlöshet

8. Kommunen ska se till att det byggs omvårdnadsboenden som det ska vara möjligt även för de äldre med låg pension att bo på utan att tvingas leva på mindre än skälig levnadsnivå

9. Kommunen ska verka för att minska segregationen i kommunen.

10. Kommunen ska satsa på att förverkliga kommunens jämställdhets- och mångfaldsplan, integrationspolitiskt program, handlingsprogram mot våld i nära relationer samt handikapprogram

Publicerad i Okategoriserade