Våra partiklar eller vad har det med mig att göra?

Nu är tiden när ohälsosamma partiklar i luften vi andas är som högst: vårmånaderna innan
gator och vägar hunnit sopas och vinterns halkbekämpning städats bort. Särskilt känsliga
för höga partikelhalter är barn och människor med hjärt- och lungbesvär. En del av
partikelspridningen är vi själva orsak till – och därmed kan vi också göra något åt den.

Här är några enkla råd för att luften i
Sollentuna ska bli lättare att andas.

– Åk kollektivt när du kan och ta bilen när du måste. Gå eller cykla när det är möjligt.

När du använder bilen kan detta minska partikelutsläppen:
– Använd dubbfria däck. Dubbdäck river upp vägbeläggningen och frigör de hälsofarliga
partiklarna. Trafikverket rekommenderar dubbfria vinterdäck till alla som äger en nyare bil med antisladdsystem.

– Kör inte fortare än tillåtet. Ju högre hastighet, desto mer damm virvlar upp och desto mer partiklar släpps ut med avgaserna, eftersom bränsleförbrukningen ökar med hastigheten.

Om vi hjälps åt kan vi tillsammans göra luften lättare att andas och få en bättre miljö i Sollentuna!

Publicerad i Okategoriserade