Varför är kvalitetsskillnaderna så stora mellan Sollentunas skolor?

I samband med omvärldsanalysen och våra resultatanalysdagar har det blivit allt klarare att likvärdigheten inte är bra mellan  och i våra skolor. Därför frågar jag majoriteten 4 enkla men viktiga frågor.
allt utifrån skolinspektionens rapport över tillsynen av Sollentunas skolor.

I rapporten drar man bl a slutsatsen att: ”Skolinspektionens sammantagna bedömning är att det finns stora kvalitetsskillnader i kommuners förskolor, skolor och fritidshem. Såväl rektorerna som kommunen som ansvarig huvudman måste ta ett större ansvar för att samtliga verksamheter uppfyller skollagen och läroplanens krav. Med anledning av detta ställer Socialdemokraterna Gunilla Hultman och jag fyra frågor till barn- och ungdomsnämndens ordförande på kommunfullmäktige den 20 mars.

De fyra frågorna som ställs är följande:

– Hur ser Ni på Skolinspektionens bedömning om att det finns så stora kvalitetsskillnader i kommunens skolor?

– Hur ser motsvarande statistik ut för de fristående skolorna? Är kvalitetsskillnaderna lika stora mellan dem också?

– Nyligen initierades ett utvecklingsprojekt för Häggviksskolan. Planerar barn- och ungdomsnämnden att vidta ytterligare åtgärder för att motverka skillnaderna?

– Anser Ni att dagens ersättningssystem gör att alla skolor får likvärdiga förutsättningar för alla elever oberoende av vilken skola de går i?

Publicerad i Okategoriserade