Väsjön; kommunens nya stadsdel!(M) inte beredda att i nuläget samordna planeringen av

Sportfältsområdet – tydligt besked i kommunfullmäktige

Socialdemokraterna har tidigare föreslagit att

detaljplaneläggningen av Sportfältsområdet inom

Väsjöplaneringen ska samordnas och snabbas på.

I dag är Sportfältsområdet delat i tre olika

detaljplaner där beslut ska ske vid olika tillfällen

under en tre års period. Vid kommunfullmäktige

den 15 juni svarade kommunstyrelsens

ordförande Douglas Lithborn (M) att

majoriteten valt att prioritera planläggningen av

själva idrottsområdet.

”Vi har under våren arrangerat möten och samtalat med

många Edsbergsbor om planläggningen. De vill ha

besked om hur det blir”,
sa Roger Sjöberg,

kommunfullmäktigeledamot från Edsberg i

debatten.

” Vi måste fortsätta dialogen med Edsbergsborna. Det

behövs en öppen process med dialog, information,

utredningar, samtal, förankring, avstämningar, samrådoch

där det till slut leder fram ett bra beslut som i

samklang med Edsbergsborna”,
sa Roger Sjöberg (S)

i debatten.

”Efter alla de samtal som vi har haft har vi dragit

slutsatsen att vi måste samordna planläggningen av hela

Sportfältsområde, d v s delar av Södra Väsjön –

idrottsområdet och området norr om Ribbings väg. Det

behövs en samordning utifrån frågor som trafik,

parkeringar, kollektivtrafik utbyggnader, GC-vägar,

blå-gröna stråk, idrott, slalombackens framtid samt

naturligtvis bostadsbyggande”,
säger Roger Sjöberg

(S)

Kontakta gärna:

roger.sjoberg@sollentuna.se

Under våren har vi samtalat med många

Edsbergsbor kring Väsjöplaneringen
.

En fråga som återkommer i väldigt många samtal är

trafiken. Det är en påtaglig oro för hur mycket

trafiken i Edsberg ska öka när Väsjöförbindelsen

är byggd.

Trafiken kommer att öka i Edsberg, men det

kommer den göra oavsett om Väsjöförbindelsen

byggs eller inte. Det visar den nya

genomarbetade trafikrapport presenterats under

våren.

Det sprids för tillfället många rykten kring hur

mycket trafiken i Edsberg ska öka. En spridd

siffra är att det ska skulle gå 14 000 bilar på

Ribbings väg. Den siffran gäller Yxvägen i

sträckan mellan Edsbergs centrum och

Danderydsvägen. På den sträckan är det idag

9000 fordonsrörelser per dygn totalt i båda

färdriktningen. Enligt trafikutredningen så är, vid

full utbygnad, cirka 2000 fordonsrörelser per

dygn, av 14 000, att härröra från

Väsjöförbindelsen. Den övriga ökningen

kommer från en allmän trafikökning samt har sin

källa i de nya bostäder som ska byggas vid

Rösjöskolan. På övriga sträckor i Edsberg blir

trafikmängden betydligt mindre.

Det finns grundläggande problem redan i dag

med trafiken i Edsberg. Dessa har sitt ursprung i

trafikplaneringen när Edsberg byggdes ut på 50-

och 60-talen. 50-tals planeringen håller inte

längre nu när antalet bilar blivit betydligt fler.

Där detta är extra synbart är i området runt

Edsbergs centrum där det är trångt och bökig

och i att det i grunden bara finns en utfart från

Edsberg.

Det behövs göra något radikalt åt trafiken runt

Edsbergs centrum i närtid. Så att det blir lättare

att ta sig in till Edsbergs centrum och för att leda

bort ”smittrafiken” från Skyttevägen.

Väsjöplaneringen ger oss förutsättningar att se

över helheten och anpassa trafiken i Edsberg till

de krav som 2000-talet ställer i en tätbefolkad

stadsdel.

Joakim Jonsson (S) gruppledare i plan- och

exploateringsutskottet

joakim.jonsson@live.se

Berit Forsberg (S) gruppledare i miljö- och

byggnadsnämnden

berit.forsberg@naturskyddsforeningen.se

Kjell Ekdahl (S) gruppledare i trafik- och

fastighetsnämnden

kjell.ekdahl@politik.sollentuna.se
Fler arbetsplatser planeras i

Väsjöområdet –

verksamhetsområdet i västra Norrsättra utökas

Kommunstyrelsen beslutade på sitt

sammanträde den 25 maj att godkänna ett

markansvisningsavtal med JM Entreprenad

som gör att det tänkta verksamhetsområdet mellan

Norrortsleden och Frestavägen i norra delen av

Väsjöområdet kan utökas.

Verksamhetsområdet har tidigare haft en tänkt

omfattning på cirka 35 000 kvm, men genom

markanvisningavtalet utökas området till cirka

90 000 kvm. Kommunen erhåller de

ursprungliga 35 000 kvm och JM det som

överstiger dessa. Planläggningen av området är i

sin inledning, troligen kommer detaljplanen

antas under hösten 2012.

”Sollentuna behöver nya arbetsplatsområden. Det behövs

såväl för att nya företag ska kunna etablera sig, men

också för att företag som idag ligger på Kronåsen, där

Förbifart Stockholm ska byggas, och längs Industrivägen

där bostäder ska byggas ska ha någonstans att ta

vägen”,
säger Joakim Jonsson (S) gruppledare i

plan- och exploateringsutskottet i en

kommentar.

Kontakta gärna:

joakim.jonsson@live.se


Publicerad i Okategoriserade