Väsjöspecial


Utredningen kring Edsbergs sportfält presenterad –
”Intressanta förslag att jobba vidare med”

På plan- och exploateringsutskottets
sammanträde den 26 april presenterades
utredningen kring området runt Edsbergs
sportfält för utskottet. Utredningen innehåller
fyra skisser på hur bostäder,
idrottsanläggningar och trafiklösningar kan
läggas i området. Utredningen innehåller också
en genom arbetat trafikrapport för
utbyggnaden.
”Utredningen ger flera intressanta förslag som
vi kan jobba vidare med”, säger
”Det som saknas i förslagen är att man inte uppfyller direktivens
önskan om att flera alternativa vägdragningar
finns med i utredningen”
”Utredningsförslagen slår fast att alla de
idrotter och funktioner som finns på Sportfältet
kommer att finnas kvar inom området
dessutom kan flera nya tillkomma
”Utredningen presenterar också en hållbar
lösning för parkeringsbehoven kring
Väsjöbacken. Det är viktigt att de nya
parkeringarna skapas i en takt så att de är
klara när den nuvarande parkeringen börjar
bebyggas”Utredningsförslagen har nu presenterats. Vi
kommer nu att träffa Sollentunaborna för att
samtala kring förslagen. Vi Socialdemokrater
kommer att ha ett dialogmöte i
Edsbergsskolans matsal den 17 maj kl. 18.00.
Jag uppmanar nu de närboende att komma och
prata med oss och lämna sina synpunkter kring
Sportfältets framtid”,.

Det behövs en återvinningsstation i Södersättra
I dag råder det brist på återvinningsstationer i
Sollentuna i allmänhet och nu sedan stationen på
Sörmlandsvägen försvann så finns det ingen i
Edsängen/Törnskogen/Södersättra. Det finns
heller ingen planerad i någon av de två första
detaljplanerna i Väsjöområdet.
När kommunfullmäktige behandlade
detaljplanen för Södersättra/Kastellgården så
lämnade därför (S), (MP) och (V) följande
protokollsanteckning:
”Vi förutsätter att kommunen förhandlar med
fastighetsägarna för att hitta plats för en
återvinningsstation inom detaljplaneområdet”
Sollentunaborna är duktiga på att sortera sina
sopor och vill vara miljövänliga. Då är det
orimligt att det inte finns någon
återvinningsstation i närheten av Frestavägen. Vi
kommer att fortsätta jobba på detta.

Publicerad i Okategoriserade