Väsjöstaden två flugor i en smäll!


I onsdagskväll efter 2,5 timmes debatt fattade Kommunfullmäktige ett historiskt beslut om dom två första detaljplanerna i Väsjön. Kan låta lite knastertorrt men sanningen att säga var detta starten på två för regionen och Sollentuna oerhört viktiga händelser för framtiden.

Det en handlar om bostadsförsörjningen i vår region i allmänhet och Sollentuna i synnerhet.
Regionen växer med ett Göteborg dom närmaste 20 åren och Sollentuna med runt 1000 innevånare per år. Om vi vill att våra barn och barnbarn ska ha någonstans att bo. Att våra företag ska kunna bidra till tillväxten så måste personalen ha någonstans att bo. Redan idag har vi bostadsbrist i Sollentuna och tyvärr ser det inte bättre ut i stora delar av vår region.

Men mer specifikt för Sollentuna handlar det också om miljön. Sedan årtionden har VA problematiken varit i tickande miljöbomb. Vi har idag inget kommunalt vatten i området vilket medfört borrade brunnar. Flera av dem har idag tveksam vattenkvalité. Söder- och Norrsättra har heller ingen anslutning till det kommunala avloppssystemet. Detta har medfört utsläpp i bl.a. Väsjön. Där har påträffats förekomster av flera ämnen som är direkt skadligt för miljön och dessutom har fekalier också funnits i vattensedimentet.

Hela denna situation gör att vi Socialdemokrater kommit fram till att vi måste ta ett ansvar för bostadssituationen och närmiljön. Detta gör vi genom att fortsätta finna bra lösningar inom ramen för Väsjöstaden.

Men självklart finns det dom som är emot eller problem som behöver lösningar och frågor som måste bevakas.

Gatukostnadsersättningen är en sådan del. Att betala mellan 160 upp till 400 hundratusen kan naturligtvis kännas tufft. Men då ska sägas att värdestegringen på fastigheterna vida överstiger detta belopp. Då blir det också naturligt att kostnaderna som denna värdestegring medför också ska betalas av dom som drar fördelar av densamma. Men naturligtvis finns det dom som inte vill stycka, sälja eller bygga om/till. Dessa kommer att få ett icke tidsbestämt uppskov till dess att man gör något med fastigheten.
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver mycket tydligt i flera delar problem med utsläpp i Väsjön och risken för farligt avfall på gamla rökeriområdet och tippområdet. För mig är det självklart att dom verksamheter som orsakat detta eller markägaren (i detta fall kommunen) ska sanera detta innan byggplanerna kommer igång.
Trafiken, både den som ska ledas upp i Edsberg och den som ska ut på Frestavägen i någon riktning innehåller utmaningar. Att lösa trafikmiljön så att den trafik som kommer upp i Edsberg har rimliga möjligheter att röra sig vidare mot centrum och Danderydsvägen samt att dom boende får en vettig boendemiljö kräver insatser. Detta kan komma att kräva kraftfulla åtgärder neråt Centrumhållet. Men också Frestavägen kräver lite omsorg. Att öka hastigheten för trafiken på Frestavägen mot Hagbytippen samtidigt som man sänker farten i motsatt riktning kan ge positiva effekter.
• Den nya parkeringsytan för Väsjöbacken o idrottsanläggningarna ska planeras för att ta emot trafik hela året runt. Denna ska också stå klar och svälja ett behov av minst 500 hundra bilar innan man börjar bebygga den nuvarande p-ytan.
Den lilla men högljudda klick som på alla sätt försöker hitta invändningar mot exploateringen genom rättsprocesser och krav på nya utredningar. En av dess främsta politiska företrädare, Sollentunapartiet, ställer sig glatt bakom varje krav utan att själv ta någon egen ställning annat än – NEJ! Inga besked om hur mycket eller vad som skall byggas, inget besked om vilken gatukostnadsersättning som är skälig och som toppen på detta inte har någon respekt för den demokratiska processen som på gott i fullmäktige eller via dom två kommunplanerna, informationsmöten, 4 samråd och på toppen av det 11 sak utredningar som skett över åren.

Du som vill med egna ögon och öron uppleva hur debatten gick i fullmäktige häromkvällen klicka på följande länk: http://79.136.112.58/ability/show/xaimkwdiq/sollentuna20110413/mainshow.asp?STREAMID=1

Till sist vill du veta mer om dom utredningsdirektiv som presenteras den 26/4 rörande bl.a. vägdragningen till Edsberg, bebyggelsen på nuvarande sportfältet, parkeringen för idrottsanläggningarna mm.
Kom till (S) möte den 17/5 klockan 18.00 i Edsbergsskolans matsal.

Publicerad i Okategoriserade