VEM VINNER VALET? – TORWALD NYBOM, GÄSTSKRIBENT, BERÄTTAR VARFÖR!

Att jämföra förhållandena i Kalix i Norrbotten, inte långt från där min pappa växte upp, med min nuvarande hemkommun, Sollentuna ger en del perspektiv på tillvaron.

Skillnaderna är i många stycken enorma – jag skall inte räkna upp olikheterna mellan det s-styrda Kalix och det m-styrda Sollentuna – jag tror att läsarna själva kan tänka sig dessa. Det handlar om en av Sveriges rikaste kommuner som ska jämföras med en landsbygdskommun som kämpar med näbbar och klor för att klara att ge sina invånare den service som de kan förvänta. Hotet om skattehöjningar i Kalix finns alltid medan Sollentuna siktar på skattesänkningar.

Samtidigt vet jag att åldringar i Kalix kommun inte har det särskilt mycket sämre än åldringar i Sollentuna. Det finns ett väl fungerande äldreboenden i det ”fattiga” Kalix medan det pågår ständiga nedskärningar och negativa förändringar i det ”rika” Sollentuna.

Samma slags jämförelser kan man också göra mellan hur övrig offentlig verksamhet hanteras. Nerskärningar och privatiseringar av skolan i Sollentuna har skapat en oro och osäkerhet hos barn och föräldrar. Även övrig offentlig verksamhet är utsatt för en slags ”klåfingrighet”.

Varför så i en rik kommun?

Tillsammans med andra likadana rika kommuner i norra Storstockholm ägnar man sig åt satsningar på smått exklusiva bostadsområden, affärscentra, idrottsanläggningar och liknande. Är det helt enkelt så att man med detta försöker locka till sig människor och företag med gott om pengar? Kom till Sollentuna! Här kan ni etablera er!

Nej, nej; inte ni som är fattiga. Boendet här är ändå så dyrt så ni aldrig har råd. Ni får söka er till andra kommuner! Ni får söka er till kommuner med billigare hyresbostäder.

Landets, och vissa storstadskommuners, moderatstyre har skapat ett nytt klassamhälle. De som har det drägligt och bra och vill ha låga offentliga kostnader söker sig till sådana kommuner medan landsorten får ta hand om den övriga befolkningen.

Låt oss hejda denna trend och gå tillbaka till den trygga folkhemstanken som känns igen. Du kan vara med att bygga Framtidens Sollentuna och Möjligheternas genom din röst den 19 september!

(Fritt bearbetat efter en text av Torwald Nybom)

Publicerad i Okategoriserade