Vi har plats för många fler!

migranter HLD 1Vid senaste kommunfullmäktige togs ett beslut om att ta emot flera asylsökande under 2015 och framåt mot tidigare år. Detta tycker vi socialdemokrater är bra. För att klara av bostadsfrågan har kommunstyrelsen tillsammans med Sollentunahem och Trafik- och fastighetskontoret tittat på hur detta ska lösas. Det kommer nu att bli en blandning av olika slag, Sollentunahem får upplåta en del av sitt bostadsbestånd, TFN får efter anvisning av plats uppföra paviljonger på ett antal ställen i kommunen. Det ska även prövas om det går att hyra av både privata fastighetsägare liksom av Sollentunabor.

 

 

Vi hade i fullmäktige förväntat oss en hård debatt med (SD) inte minst efter deras protokollsanteckning från fullmäktige innan. Ärendet handlade om möjligheten för papperslösa att låna på biblioteket. Citat ur protokollsanteckningen ”. Detta är personer som har prövats mot världens mest liberala asylsystem och ändå inte har bedömts ha flyktingstatus. Detta är alltså inte flyktingar, inte någonstans i världen. Detta är illegala invandrare. Detta är kriminella människor.

Vi noterar istället nu med tillfredställelse att inget av kommunfullmäktiges nio partier yrkade avslag till huvudförslaget. Det är en styrka för Sollentuna kommun att samtliga nio partier, inklusive Sverigedemokraterna, står bakom att Sollentuna kommun ska ta sin del av ansvaret för ett ökande flyktingmottagande.

Att det i detta sammanhang finns en utmaning när det gäller utbildning, jobb och bostad är inget som vi Socialdemokrater blundar för. Sollentuna som en av 290 kommuner i Sverige och dessutom en av dom mer välmående måste ta sitt ansvar för att ge dessa människor en trygg plats undan krig och förföljelse och en chans till en ny start i livet som också kan ge oss i Sollentuna ny arbetskraft och ett rikare kulturliv.

Publicerad i Okategoriserade