Vi utmanar alla att stänga av maskinerna på Earth hour


Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i veckan drev Socialdemokraterna igenom att kommunen ska göra en insats för att minska onödig energianvändning genom att stänga av all eldriven utrustning som inte behövs av driftsmässiga eller säkerhetsskäl, även så kallade standbylägen, den 31 mars 2012, det vill säga då Earth hour inträffar.

Beslutet kanske inte medför någon revolution, men det är en viktig signal om att det är viktigt att vi minskar kommunens energianvändning. Idag står datorer, skrivare, kopiatorer, kaffemaskiner med mera på i till exempel Turebergshuset för jämnan och ofta i standbyläge. Genom att kommunanställda
stänger av maskinerna så minskar kommunens elkostnader och vi bidrar till att minska den el som behöver produceras. Gör man en gång så kan man göra det varje dag”Jag ser också det här beslutet som en utmaning för att stimulera Sollentuna bor och näringsliv att följa efter.

Frågan blir således: Antar Sollentunaborna och företagen utmaningen: No standby den 31 mars 2012?

Publicerad i Okategoriserade